ระบบ GPS

    ทางบริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าเป็นลำดับแรก เราจึงติดตั้งระบบ GPS รองรับไว้สำหรับรถเทรลเลอร์ทุกๆคัน จากบริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เพื่อให้สามารถติดตามรถที่เดินทางอยู่ได้อย่างเรียลไทม์ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้ว่ารถที่ขนส่งอยู่นั้นได้มีการขับรถออกนอกเส้นทางหรือไม่ เพื่อให้การขนส่งเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว

ประกันภัยสินค้า

    ทางบริษัทได้ทำประกันภัยสินค้าของที่บรรทุกตลอดการเดินทางในวงเงินที่ครอบคลุมกับตัวสินค้านั้น

การฝึกอบรม

    บริษัทได้มีการจัดอบรมให้แก่พนักงานขับรถอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานขับรถมีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงอบรมเรื่องความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ