รถ 6 ล้อ สไลด์

สามารถบรรทุกรถ Forklift หรือ เครื่องจักรหนักไม่เกิน 5 ตัน

รถ 10 ล้อ

สามารถบรรทุกเครื่องจักรได้ไม่เกิน 15 ตัน โดยมีสะพานไฮดรอลิคเป็นส่วนควบ

รถ 12 ล้อ

สามารถบรรทุกเครื่องจักรได้ไม่เกิน 15 ตัน โดยมีสะพานไฮดรอลิคเป็นส่วนควบ

รถ 18 ล้อ

สามารถบรรทุกเครื่องจักรหนักได้ถึง 50 ตัน

รถ 22 ล้อ

สามารถบรรทุกเครื่องจักรหนัก