พนักงานขับรถ
    คุณสมบัติของพนักงานขับรถ
  • มีใบขับขี่ประเภท 3 หรือ 4
  • มีประสบการณ์การขับรถเทรลเลอร์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่
ช่างสี
    คุณสมบัติของช่างสี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  • ขยัน อดทน