ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของ จันทบุรีเทรลเลอร์

บริษัท จันทบุรีเทรลเลอร์ จำกัด ได้ก่อตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ.2533 และในปี พ.ศ.2550 ทางบริษัทได้จัดวางระบบโครงสร้างบริษัทใหม่ให้มีความเป็นมาตรฐานมากขึ้น เรามีประสบการณ์ทางด้านการขนส่งมากกว่า 20 ปี ซึ่งเน้นคุณภาพทางด้านการขนส่ง ปลอดภัย อีกทั้งยังควบคุมด้วยระบบ GPS ทางบริษัทสามารถบรรทุกเครื่องจักรทั้งขนาดเล็กจนถึงเครื่องจักรขนาดใหญ่ด้วยรถเทรลเลอร์ที่ได้มาตรฐาน และยังสามารถขนส่งได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของ จันทบุรีเทรลเลอร์

บริษัท จันทบุรีเทรลเลอร์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่เลือกใช้บริการส่งของและเครื่องจักรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทางบริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เราจึงจัดส่งสินค้าด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสากล ควบคุมด้วยระบบ GPS รวมถึงประกันอุบัติเหตุกับตัวสินค้า ทางบริษัทได้จัดเตรียมรถและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและยังสามารถขนส่งสินค้าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ไว้รองรับลูกค้า เช่น รถ 6 ล้อ สไลด์, รถ 12 ล้อ, รถ 18 ล้อ และรถ 22 ล้อ พร้อมให้บริการทั้งในและนอกประเทศ เช่น กัมพูชา, พม่า และลาว